Oferta grobów Bielsko-Biała

Oferta grobów skierowana jest do osób, które poszukują kompleksowej usługi kamieniarskiej. Na życzenie klientów wykonujemy wszelkie prace związane z preparowaniem podłoża do złożenia ciała osoby zmarłej. Zajmujemy się przygotowywaniem grobów ziemnych pojedynczych, podwójnych i urnowych, a także murowaniem sarkofagów pod grobowce rodzinne.

Za grób murowany uważa się dół, którego boki są murowane do poziomu gruntu. Na nim składa się następnie trumnę z ciałem zmarłego. Na życzenie klienta przygotowujemy następujące groby i grobowce murowane: pojedyncze jednopoziomowe (1-osobowe), pojedyncze dwupoziomowe (2-osobowe), pojedyncze trzypoziomowe (3-osobowe), podwójne jednopoziomowe (2-osobowe), podwójne dwupoziomowe (4-osobowe), podwójne trzypoziomowe (6 osobowe), potrójne jednopoziomowe (3-osobowe), potrójne dwupoziomowe (6-osobowe) oraz potrójne trzypoziomowe (9-osobowe).

Grób ziemny to odpowiednich rozmiarów dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem i przysypuje ziemią. W zależności od regulaminu wskazanego cmentarza, przygotowujemy groby ziemne: dziecięce, pojedyncze (1-osobowe), pojedyncze pogłębione (2-osobowe), rodzinne podwójne (2-osobowe) oraz rodzinne podwójne pogłębione (4-osobowe).

Oferta grobów Bielsko-Biała
Kamieniarstwo
Bielsko-Biała

Świadczymy usługi w zakresie szeroko pojętego kamieniarstwa oraz wykonujemy wszelkie prace związane z profesjonalną obróbką kamienia. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu!

Czarny nagrobek - Oferta grobów Bielsko-Biała

Niezależnie od lokalizacji zlecenia, naszą pracę wykonujemy zawsze z godnością i szacunkiem właściwym dla miejsca pochówku osób zmarłych.

Prawidłowy montaż pomnika zależy w dużej mierze od właściwego ułożenia fundamentów. Usługa groby Bielsko-Biała obejmuje odpowiednie przygotowanie podłoża, wypoziomowanie, utwardzenie i zagęszczenie powierzchni w celu ułożenia na niej fundamentów pod nagrobek. Zabiegi te zapobiegają ewentualnemu osiadaniu i zapadaniu się wzniesionych nagrobków. Fundamenty osadzamy w taki sposób, by po wstawieniu leżących elementów pomnika istniała możliwość osypania legarów kamiennym grysem lub ziemią.

Groby Bielsko-Biała to element obsługi kamieniarskiej, jaką oferujemy swoim klientom w ramach wykonywanych usług.

Pragniemy fachowo i profesjonalnie pomóc Państwu w podjęciu trudnych decyzji, jak również w realizacji pomnika upamiętniającego osoby najbliższe.